Nutopia

Nasa testar ny, smart Marslandare

LVSNasa är just nu i full gång med att testa det nya landningssystemet som ska sätta ner nästa rover, Mars 2020 (efter året för den planerade uppskjutningen), lugnt och säkert på den röda planeten. Systemet kallas Lander Vision System (LVS), och utveckling leds föga oväntat av Jet Propulsion Laboratories. LVS fungerar som så att en kamera, under själva landningen, hela tiden stämmer av mot inbyggda kartor för att både kunna identifiera hinder samt styra landaren till en annan plats, om det skulle krävas. Helt enkelt en smart landare som i realtid avgör om den tilltänkta landningsplatsen duger eller inte. Rymdnördssinnet inom mig ger sannerligen märkbara utslag.

Bilden här under är en konceptteckning som visar den nuvarande rovern Curiositys landning på Mars. Mars 2020 kommer att landa på ett liknande sätt, med skillnaden att LVS ”garanterat” styr den bortom alla tänkbara faror.
Curiosity
Läs mer på Nasa för ytterligare detaljer kring projektet.