Nutopia

iPhone 3GS stöder inte iOS 5.x?


Sajten Tuaw har snappat upp en tweet från Eldar Murtazin, chefredaktör för sajten Mobile-Review, där denna herren påstår att iOS 5.x ej kommer att stödja iPhone 3GS.
Det var vilda spekulationer om han menade iPhone 3G i plural då tweeten ordagrant löd ”iPhone 3Gs”, men eftersom han samtidigt påpekade att ”iPhone 4” kommer stödja uppgraderingen (så klart) i singular så tror flera att han menade just 3GS, och därmed att Apple snart överger luren så gott som helt och hållet i och med det uteblivna stödet för nästa version av iOS.
Allt som allt är det dock fortfarande bara ett rykte, så vi har inte fått några officiella klarheter i det hela ännu. Det som dessutom talar emot är att Apple fortfarande säljer iPhone 3GS, men det som talar för är att de kanske slutar med det lagom tills iOS 5 kommer eftersom 3GS redan idag är en ”föråldrad” lur.