Nutopia

TUUUUUT! Vad gör man när Hesa Fredrik ljuder?

Nu klockan 15.00 testas ljudsignalen för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Vilket man gör fyra gånger per år – klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Men vad är det man ska göra när det låter utanför dom fasta testtiderna?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort en undersökning där dom frågat ”Vet du vad du ska göra om du hör signalen för Viktigt meddelande?” och det vanligaste svaret är att uppsöka ett skyddsrum. Vilket inte är helt korrekt. Det man ska man bara göra om man hör flyglarmet som är en signal med upprepade korta stötar i en minut.

Det man ska göra om man hör signalen är att gå inomhus, stäng dörrar och fönster, och lyssna på Sveriges Radio P4.

Hör man signalen på testtiderna uppskattas det alltid att skriva TUUUT i stora bokstäver på alla sociala medier.