Gick du igång på Project Glass, numera kallat Google Glasses, tidigare? Det här är vad som väntar dig, i alla fall om man får tro Jonathan McIntoshs mer eller mindre seriösa vision…