Nutopia

Nu finns iPad i Apple Store

Apple har äntligen släppt ut iPad i svenska Apple Store. Prisbilden är densamma som hos återförsäljarna, föga förvånande, och enligt butiken så är den ”färdig att skicka inom 24 timmar”.