Nutopia

Men smart, Robin!


Är Batman sur för att Jokern nu hittar hem till honom eller är det bara så att han vill vara den som har guld-kronan? Det är ju ändå hans grotta…
Via Agent-x Comix.