Peta kritiserar som bekant Nintendo och framförallt Mario självt för Tanooki-dräkten i Super Mario 3D Land. Nu tar Mario lövet från munnen och besvarar kritiken.