För somliga kan Minecraft säkerligen framstå som meningslöst, enformigt och rent ut sagt trist. Men för folk med talang kommer spelet sannerligen till sin rätt.