Nutopia

Facebook större än internet anno 2004

För siffernörden: Facebooks 800 miljoner aktiva användare är större än hela internet var 2004, eller den kombinerade befolkningen i Europa och Ryssland. Fler ointressanta jämförelser återfinns hos Royal Pingdom.