Stor humor från David Lidestedt, delas för fullt på Facebook just nu.