Lämplig animerad liten film så här i Marvel-tider. Via @dmrsweden.