Nutopia

70% nya iPad-användare med iPad 2?


På sajten Macrumors kan vi läsa om en undersökning som gjorts med sammanlagt 236 köande personer inför iPad 2-släppet, och enligt den skulle hela 70% vara nya iPad-användare. Det låter fantastiskt i sig, men det finns dock starka skäl till att ifrågasätta resultatet om man skulle applicera det i större skala. Antalet personer är förstås den ena anledningen. En annan kan vara att de som redan äger iPad väntar lite med att uppgradera, vilket skulle jämna ut siffran efterhand. Men säkert är i alla fall att Apple tolkar det som positivt.