Nutopia

Tieto sänker Apoteket, Bilprovningen, SBAB Bank med flera

Ett stort datahaveri hos företaget Tieto, som levererar så tjänster till ett flertal stora företag och myndigheter, ställer till det i Sverige. Bland annat har Apoteket problem att lämna ut e-recept och alla besiktningar på Bilprovningen utförs manuellt. Andra drabbade inkluderar SBAB Bank, PTS, Socialstyrelsen och Stockholms stad. Totalt talas om ett femtiotal drabbade organisationer.
Så här säger Kristina Wersterlind, kommunikationschef på Tieto, till DN:

– Det är ett hårdvarufel som är väldigt svårt att i nuläget förutse hur hur lång tid det tar att återställa allt till det normala. Det kan gå fort eller det kan lång tid.

Bevisligen behöver inte bara Tieto se över sina rutiner – problemen började i helgen – utan företagets kunder bör även se över sin redundans. Att det är krångel på Apoteket bara för att leverantören inte har koll på sin teknik är helt enkelt inte okej. Saker går sönder och tjänster går ner, men det måste finnas backuplösningar.