Arkiv för Felix Baumgartner

Se rymdhoppet från flera olika vinklar

Rickard Olsson

Felix Baumgartner hoppar från ”rymden”, eller åtminstone från drygt 39 000 meters höjd. Vi har sett det förut, men vi ser det gärna igen. Från fler vinklar och med data.

Felix Baumgartners hopp, här i Lego

Thord D. Hedengren


Underbart.