En epok är över när Sony Ericsson blir Sony. Bild av @windyjonas.