De ansvariga för Gamex har nu tagit bort Nutopia som partnerblogg från hemsidan. Det uppskattar vi. Bakgrunden är förstås den här soppan.