Nutopia

Medborgarlön ingen större succé

I Finland har man under två års tid experimenterat med att erbjuda medborgarlön till 2000 personer. Varje månad fick dessa personer en månadslön på 560 euro helt utan krav på arbete. Syftet var att utreda om medborgarlön leder till mer arbete eller andra hälsoeffekter.

Nu har dessa två år gått och slutsatsen man kan dra är att det inte gjort något väsentlig skillnad för landet. Minna Ylikännö, som är forskare på folkpensionsanstalten i Finland, säger att det skulle behövas mer tid för att utreda om medborgarlön är något som man ska införa för alla och det är oklart om Finland kommer fortsätta med experimentet.