Lenny hör en kör som piratar hans musik, självklart anfaller han!