Haribos sura colaflaskor älskas av barn och uppkronor i Japan.