Nutopia

Gameloft hintar om nytt spel via Facebook


Gamelofts Facebook-sida har nyligen uppdaterats med en okänd bild som vi bara kan anta illustrera ett kommande spel. Det finns ingen information kring vad det är vi ser, men diskussionerna lät så klart inte vänta på sig. Vi ser en halvpumpad herre med en dödskalletatuering som, om vi har blivit rätt informerade, säger ”till sjöss och land”, och kan därför ana något av ett pirattema. Särskilt som en brinnande kustby är synlig i bakgrunden och bildtexten pratar om hämnd. Spännande?!