Nutopia

Det här är Googles nya policy

Har du också spammats sönder av Google om deras policyförändringar? Företaget har konsoliderat sina olika policyer till en central sådan. Här beskrivs den i videoform:

Bra? Alla tycker inte det, är du intresserad av Google, Orwell och vägen mot ett BORG-samhälle bör du läsa VD:n på .SE Danny Aerts post om saken.