Glöm inte skryta, annars lyfter du skrot helt i onödan.