Det är jobbigt när sociala plattformar inte fungerar.