Nutopia

Dagens tweet: Undersökande journalister bör minnas det här

Självklart.