Arkiv för journalistik

Dagens tweet: Undersökande journalister bör minnas det här

Thord D. Hedengren


Självklart.

Omtalade nyhetssajten, eller vad man ska kalla det, Ajour har slagit upp portarna – och förbryllar omgivningen med att vara bloggisk. Undertecknad är medgrundare, för övrigt.