Därför registrerades trossamfundet Kopimi. Det har, inte helt otippat, ej med gudar att göra.