Mike Chambers, en av Adobes produktchefer för Flash, menar att Apple är en drivande orsak till varför man väljer att lägga ned utvecklingen av Flash till mobila enheter. (mer…)