Som exempelvis the Photobomb tool. En briljant film av CollageHumor förklarar det mer ingående: