Nutopia

Synkroniserade starar

Att få se tusentals starar flyga synkroniserat måste kännas underligt och helt underbart, lite som att se en bläckfisk gå på land.

På engelska kallas detta fågelfenomen för murmuration och liknande flockbeteende återfinns även hos fiskar och insekter. Varför och exakt hur starar gör för att flyga på detta sätt vet forskarna inte riktigt. Men fåglar liksom fiskar använder denna teknik bland annat för att omöjliggöra attacker på enskilda individer i flocken. Vackert är det, oavsett funktion.