Nutopia

Mobiloperatörerna tvingar dig bli kund hos WyWallet

Du har kanske fått ett eller flera SMS om att du snart kommer vara kund hos WyWallet, ett krav för SMS-betalningar som alla (!) mobiloperatörerna står bakom. Kort innebär det följande:

  • Kunderna tvingas in i WyWallet, annars tar mobiloperatörerna bort möjligheten att betala med SMS.
  • WyWallet samlar in dina personuppgifter, ditt köpbeteende, och gör så gott som vad de vill med dessa – såvida du inte skriver ett brev till dem.
  • Mobiloperatörerna nyttjar sin gemensamma situation likt en kartell, och skapar en tjänst i WyWallet som får de facto monopol på SMS-betalningar.

Läs hela min post om spektaklet på TDH.se.