Nutopia

iPhonen du vill sätta tänderna i

Via Design Fetish hittar vi dessa läckra iPhone-kakor. Tydligen ett fyndigt japanskt påhitt där varje kaka kostar drygt 200 kronor(!). Mer uppseendeväckande är väntetiden (väntetid på kakor?) på två månader för en kaka. Hoppas ni kan hantera snålvattnet så länge. Fullskalig bild här under.