Nutopia

Indiana Jones och inspirationen

Raiders of the Lost Lawsuits är en ambitiös video som jämför den första Indiana Jones-filmen, Raiders of the Lost Ark, med 30 olika äventyrsfilmer filmade mellan 1919 och 1973, sida vid sida. Intressant, och knappast överraskande – men oerhört tydligt när det serveras så här.

Via Boing Boing och Joho the Blog