Nutopia

En sekund, en film

Montblanc höll en filmtävling där längden per film var maximalt en (1) sekund. Det visar sig att man kan förmedla en hel del på blott en sekund, se videoklippet nedan.

Via Boing Boing.