Nutopia

Disney infinity

Disney släpper ett nytt sorts spel som spänner över alla deras filmer och världar. Disney Infinity är både ett stort spel och en plattform enligt dem själva.
http://youtu.be/96U2gkgK0o4
Disney Infinity är ett spel som Skylanders där det finns en NFC ”portal” som du ställer dina gubbar och powerups på för att få använda dem i spelet. Att Infinity är en ”portal” betyder troligen att tredjeparsutvecklare ska få möjligheten att använda portalen och figurerna i deras egna alster. Spännande är det!