Det är inte bara Super Mario Bros. som kan spelas av en dator, här får fler NES-klassiker snarlik behandling.