Någon försöker helt klart säga något till någon annan här.