https://twitter.com/hannahs_a_man/statuses/261102721736790018
Viktig fråga som inte alls har lyfts faktiskt.