Nutopia

Dagens tweet: Datorideal


Viktig fråga som inte alls har lyfts faktiskt.