https://twitter.com/br/status/278189410439266305
På tok för vanligt, sådant – oavsett bransch.