Nutopia

Dagens tweet: Hur kan någon ens överväga att bo i Midsomer?

Sannerligen.