Nutopia

Tekniker från Nokia visar hur man piratar spel från Windows 8

Det kanske är lite för komplicerat för normalanvändaren, men jag tvivlar inte på att det snart släpps ett program som gör det.

Problemet ligger i att licensen för programmet, och krypteringsnyckeln för licensen, båda ligger lokalt på datorn. Så med lite meck kan man ändra eller byta licensen.