Nutopia

Socl vs. Google+

Socl är redan roligare än Google+, så det så!

Ralf

Ralf är Nutopias bitska maskot. Man vet aldrig riktigt var man har honom, och han gillar märgben och att pinka revir nästan onaturligt mycket. Följ @hundenralf på Twitter!

Kommentarer