Nutopia

Mat, nu!

Domedaga mig hit och domedaga mig dit. Ge mig ett ben istället för att slösa tid med sådant trams. Idiot!