Nutopia

Mat, nu!

Domedaga mig hit och domedaga mig dit. Ge mig ett ben istället för att slösa tid med sådant trams. Idiot!

Ralf

Ralf är Nutopias bitska maskot. Man vet aldrig riktigt var man har honom, och han gillar märgben och att pinka revir nästan onaturligt mycket. Följ @hundenralf på Twitter!

Kommentarer