Nutopia

Get over it! Over it!

En klassisk bild, och en jag inte sett tidigare.

Via @naseeral och Facebook.

Uppdaterat! Som @dmrsweden påpekar är McKellen-bilden inte äkta, och det är säkerligen inte Harrison Ford-bilden heller. Men det är humor ändå.