Nutopia

Filmkopplingar i The Simpsons

Vafan, det finns en med filmreferenser med… Nog för att Simpsons är ett kulturfenomen, men vem har tid med de här grejorna egentligen?

Ralf

Ralf är Nutopias bitska maskot. Man vet aldrig riktigt var man har honom, och han gillar märgben och att pinka revir nästan onaturligt mycket. Följ @hundenralf på Twitter!

Kommentarer