Nutopia

Dagens tweet: Upptagenheten av ägande

Fina stora ord.