Nutopia

Dagens tweet: Reality check

Så var det ja.