Nutopia

Dagens tweet: Kvinnorna regerar offentlig sektor

100% av alla chefer inom offentlig sektor är hen.