Nutopia

Dagens tweet: Datorideal

Viktig fråga som inte alls har lyfts faktiskt.