Nutopia

3D-modellerad video tar oss från Apple I till iPad

http://youtu.be/AcZOpKZLnV8

Snyggt, och ja – Apple har kommit långt.